Make your own free website on Tripod.com

只愛陌生人

曲:張亞東
詞:林夕
編:張亞東

我愛上一道疤痕 我愛上一盞燈
我愛傾聽 轉動的秒針 不愛其他傳聞

我愛的比臉色還單純 比寵物還天真
當我需要的只是一個吻 就給我一個吻
我只愛陌生人 我只愛陌生人

Come on baby..

我愛上某一個人 愛某一種體溫
喜歡看某一個眼神 不愛其他可能

我只愛陌生人 我只愛陌生人